معرفی مدیریت دبیرستان
 
 
محمد مهدی پورملک
مدیریت دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی 8
--------------------------------------------------------------------------------
 
- مدرس دانشگاه
- دانشجوی دکترای مشاوره
- 30 سال سابقه آموزشی در مدارس خاص تهران