معرفی معاونت آموزشی
 
 
 
یعقوب حسین زاده
معاونت آموزشی
--------------------------------------------------------------------------------
 
- معاون اسبق باشگاه دانش پژوهان جوان
- دبیر المپیاد جهانی نجوم - سال 2009
- 30 سال سایقه آموزشی و مدیریتی (بازنشسته آموزش و پرورش)
 
 
     
 
     
 معرفی مشاورین پایه
 
;
 
دکتر محمد آریانژاد
مشاور پایه دهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عسکری
مشاور پایه یازدهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 
 
 
 
 
دکتر علی اصغر شریفی
مشاور پایه دوازدهم
--------------------------------------------------------------------------------
 
-
-